عنوان

هدايت به امر در تفسير الميزان

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

محسن غرويان

عنوان

قرآن كريم و فلسفه‏ امامت

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

على ربانى گلپايگانى

عنوان

غدیر و ظهور ولایت در آیه تبلیغ

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

سید جواد حسینی

عنوان

تبيين امامت قرآني به مثابه مقامي مستقل از نبوت با تأكيد بر آيه ابتلا

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

محمد اسعدي

عنوان

بررسی مفهوم امامت در پرتو آیه ملک عظیم

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

اصغرغلامی

عنوان

بازخوانى مدارك واسناد شان نزول آيه ولايت

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

دكتر فتح الله نجارزادگان

عنوان

امامت در نگره قرآنی امام کاظم علیه السلام

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

محمدعلی مهدوی راد

عنوان

امامت از ديدگاه ائمه اطهار (ع)

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

استاد شهيد مرتضى مطهرى

عنوان

اِمامت: پيشوايى و رهبرى

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

محمدرضا مصطفى‌پور

عنوان

«ولایت» در اندیشه قرآنی_ عرفانی علامه طباطبایی

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

مصطفی فاطمی بصیر