عنوان

بی خورشید

موضوع

هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری قرآنی دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه کهف )

نام دانشجو

علی سلیمانی

عنوان

شباشب

موضوع

هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری قرآنی دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه کهف )

نام دانشجو

عصمت اسلامی

عنوان

شب

موضوع

هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری قرآنی دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مبارکه کهف )

نام دانشجو

عصمت اسلامی

عنوان

كوچكترين صحابه

موضوع

هشتمين جشنواره ملي ادبي هنري قرآني دانشجويان ايران (با محوريت سوره مباركه كهف)

نام دانشجو

یحیی دهقانی

عنوان

اصحاب کهف

موضوع

هشتمين جشنواره ملي ادبي هنري قرآني دانشجويان ايران (با محوريت سوره مباركه كهف)

نام دانشجو

يحيي علوي فرد

عنوان

خط کوفی

موضوع

هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری قرآنی دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مباركه كهف )

نام دانشجو

هاشم كرونی

عنوان

یاران کهف

موضوع

هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری قرآنی دانشجویان ایران (با محوریت سوره مبارکه کهف )

نام دانشجو

آمنه دولت آبادی