عنوان شعر
نام جشنواره

هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری قرآنی دانشجویان ایران ( با محوریت سوره مباركه كهف )

نام دانشجو

هاشم كرونی

نام دانشگاه

دانشگاه علمی كاربردی دانشكده خبر شیراز

رتبه

نفر دوم (شعر كلاسیك )

دانلود

خط كوفی

خط كوفی بهانه شد تا باز، از نی و نیزه دار بنویسم

خواب غفلت گرفته جان را كاش، ذكر یاران غار بنویسم

محو خمیازه ی زمان شده ایم، بنده ی دام نام و نان شده ایم

گرچه آلوده ی خزان شده ایم، باید از نوبهار بنویسم

قصه ای از زمان دقیانوس، مردمی از تبار اقیانوس

ازشكوه حقیقت فانوس، در دل شام تار بنویسم

از كسانی كه در جهاد شدند، حلقه ی عشق و اتحاد شدند

حجت روشن معاد شدند، آیت آشكار بنویسم

خط كوفی بهانه ی خوبی ست / "ام حسبت..." فراز نی زیباست

باید از آفتاب روی حسین"علیه السلام" از كرامات یار بنویسم

شرح یاران غار و ذكر حسین "علیه السلام" ،آیه های شگفت یك رازند

چون سگ غار پاك باشم و كاش از نی و نیزه دار بنویسم...