عنوان شعر
نام جشنواره

هشتمين جشنواره ملي ادبي هنري قرآني دانشجويان ايران (با محوريت سوره مباركه كهف)

نام دانشجو

يحيي علوي فرد

نام دانشگاه

دانشگاه قم

رتبه

نفر سوم (شعر كلاسيك )

دانلود

اصحاب كهف


بايد هميشه بهترين باشيد

وقتي كه مي خواهيد اين باشيد

از شهر فيلادلفيا رفتيد

تا قلب كوهي آهنين باشيد

سرمايه اي كم نيست سيصد سال

تا با خداي خود عجين باشيد

در قلك آن غار افتاديد

تا باز هم تنهاترين باشيد

زيرا خدا مي خواست در آن روز

تنها پس انداز زمين باشيد