عنوان شعر
نام جشنواره

هشتمين جشنواره ملي ادبي هنري قرآني دانشجويان ايران (با محوريت سوره مباركه كهف)

نام دانشجو

یحیی دهقانی

نام دانشگاه

دانشگاه پيام نور بندر عباس

رتبه

نفر اول ( شعر سپيد )

دانلود

كوچكترين صحابه

 

من کو چکترین

صحابه کهف

از خواب برمیخیزم

در قرن 21

جایی که انسانیت دارد می میرد

دنبال

نشانی

از خودم می گردم