» » صفات الله الجمالية والجلالية فى القرآن المجيد
عنوان
نام استاد

محمدرضا آشتیانی

نام دانشجو

صالح القنادى

نام دانشگاه

سال دفاع

1379

دانلود

اين رساله درباره «اسماء و صفات جمال و جلال الهى در قرآن مجيد» با نگاهى «معرفتى كاربردى‏» به اسماى حسناى الهى، به رشته تحرير درآمده است. در اين نوشتار پس از مقدمه‏اى كوتاه به برخى از مبانى و مبادى بحث صفات جمال و جلال به طور مختصر پرداخته شده است. آن‏گاه براساس تقسيم ‏بندى امهات صفات، شرح و توضيح هر يك از آن‏ها آمده و در پايان هر بحث مهم جمع‏بندى و نتيجه‏ گيرى نيز صورت گرفته است. در «مقدمه‏» علاوه بر بيان اهميت موضوع و ضرورت تحقيق و پيشينه آن، به چهار ويژگى مهم اين رساله اشاره شده است: 1. صبغه قرآنى و حداكثر استفاده از آيات الهى; 2. تنظيم موضوعى اسما و صفات، و تعيين امهات; 3. بهره‏ گيرى از استدلال و برهان براى حل مشكلات; 4. رعايت اعتدال به منظور دورى از اخلال و ملال. مهم‏ترين ويژگى اين رساله، بيان مظاهر اسما و صفات الهى در عالم تكوين و تشريع و نظام آخرت، و تاكيد خاص بر «حفظ عبد» و تخلق به اخلاق الله براى نيل به مقام «عبوديت الله‏» است. از ديگر ويژگى‏ هاى مهم اين رساله، طرح برخى معارف مسائل كلامى و نقد و بررسى آن‏ها به مقدار مناسب در اين مقال مى‏باشد; مانند بحث توحيد صفاتى; مراتب علم الهى; كلام خدا; عدل الهى و اراده و مشي ت‏بارى تعالى، به گونه ‏اى كه مجموعه مهمى از مطالب توحيدى خداشناسى را در برگرفته است.