» » کتاب تاملی دیگر در قرآن و تفسیر
عنوان
موضوع

تفسیر قرآن

نام دانشجو

امام موسی صدر / مترجم : مهدی فرخیان

ناشر / سال نشر

موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

زبان

عربی - فارسی

موضوع: تفسیر قرآن

پدیدآورنده: امام موسی صدر / مترجم : مهدی فرخیان


ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

درباره کتاب تاملی دیگر در قرآن و تفسیر

تامل و تعمق در قرآن کریم و مطالعه نو به نوی آن در برابر انسان مسلمان معانی بدیع و درستی قرار می‌دهد که با تفاسیر گذشته و آنچه از آن تفاسیر استنباط شده متفاوت است، و هیچ مانعی برای استناد و عمل به این معانی نو وجود ندارد، و هیچ تناقضی میان آنها و معانی پیشین مفسران نیست، زیرا که متکلم خداوند است و فهم همه این معانی از قرآن ممکن.